Pluriactivitat

Situació d’un treballador que es troba simultàniament donat d’alta en dos o més règims de la Seguretat Social, per exemple, en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i en el Règim General.