Pluriactividade

Situación dun traballador que se encontra simultaneamente dado de alta en dous ou máis réximes da Seguridade Social; por exemplo, no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) e no Réxime Xeral.