Kalitate Politika

Fraternidad-Muprespak definitutako Kalitate Politika, UNE-EN-ISO 9001:2015 arauan oinarritzen dena, bere helburu nagusia lortze aldera zuzenduta dago, hain zuzen ere, Fraternidad-Muprespako Kudeaketa Sistemetako bezeroen itxaropenak eta beharrak betetzera.

Horretarako Kalitatea Kudeatzeko Sistemetako langileek oinarrizkoak diren ondoko ekintzak burutu behar dituzte:

1. Legez aplika daitezkeen baldintzak betetzea, baita Fraternidad Muprespak ezarri nahi izan dituen horiek ere, eta kalitateari eta aplikazioak egiteari eta datuen eta sistemen segurtasunari buruzko araudiak.

2. Eskatzen diren zerbitzuak emateko giza baliabide eta material nahikoak, arrazoizkoak, ekonomikoak, ziurrak eta egokiak izatea eta behar bezala kudeatzea.

3. Ekipo eta gure instalazio propioetan jardutea, langileen eta interesdunen segurtasuna eta sistemen funtzionamendu egokia bermatzeko moduan.

4. Alde interesdun guztien beharrak ulertzea, egungoak zein etorkizunekoak, haien nahiak asetzea eta haien itxaropenak gainditzen saiatzea, enpresaren testuinguruan pixka bat sakonduta.

5. Helburuak eta helmugak ezarriz bikaintasuna sustatzea, ahal den neurrian, helburu kuantitatiboak, beti ere hobetu beharreko alderdien gainean, Kalitatea Kudeatzeko Sistema sistematikoki eta aldizka ebaluatuz hautemandako alderdiak izanik.

6. Prozedurak sendotzea, kalitatea garatzeko eta hobetzeko asmoz.

7. Kudeatzeko Sistemaren mantentze-lanak egiteko behar diren lanak eta jarduerak ikuskatzea.

8. Kalitatea Kudeatzeko Sistema ezartzeak eta gauzatzeak duen garrantzia eta erabiltzaileek eta bestelako interesdunek dituzten itxaropenak eta beharrak betetzeko langileak inplikatu egin behar direla kontuan hartuta, langileei kontzientzia harrarazi behar zaie eta trebatu eta motibatu egin behar dira.

9. Gure mutuaren langile guztiek eta gure bezeroek Kalitatea Kudeatzeko Sisteman aktiboki parte hartzea, etengabeko hobekuntza sustatzeko xedez iradokizunak eta hobetzeko proposamenak kontuan hartuz. Konpromiso horrek gure ahaleginak bideratzen ditu Kalitatea Kudeatzeko Sistemaren eraginkortasuna hobetze aldera.

10. Fraternidad-Muprespako Kudeaketa Sistema Orokorraren prozesuak modu eraginkorrean kudeatzea eta kontrolatzea.

Kalitate politika hau gaur egun martxan dago Fraternidad-Mupresparen Kalitatea Kudeatzeko Sistemen maila guztietan, eta Fraternidad-Mupresparen Zuzendaritzaren erabateko konpromisoa du. Hark ezartzen, berrikusten, garatzen eta aplikatzen ditu, UNE-EN-ISO 9001:2015 arauaren baldintzetan oinarritutako Fraternidad-Mupresparen Kudeaketa Sistema Orokorraren bidez.

Kalitate Politika ezartzean, Fraternidad-Muprespako Zuzendaritzak eta Kalitatea Kudeatzeko Sistemen arduradunek Fraternidad-Muprespako langile guztiei eta bestelako interesdunei jakinaraziko die zertan datzan Fraternidad-Muprespako Kalitatea Kudeatzeko Sistema, baita zein den sisteman jasotako eta eguneratutako dokumentazioa ere.

¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Puntuak: 2

You voted ‘up’