Zigor arloko betetze-politika

Fraternidad-Muprespa etika enpresarialaren irizpideek gidatu dute sortu zenetik, bere interes-taldeekiko eta, bereziki, bezeroekiko harremanen onestasunean, bidezko lan-giro motibatzailea sustatzen eta inguruarekin aktiboki engaiatzen oinarrituta.

Fraternidad-Muprespa mutuak konpromiso irmoa du legeria guztia betetzeko, eta uko egingo dio mundu garatu, bidezko eta jasangarriko legezko arauak edo sozialki onartutakoak urratzen dituen ekintza orori, nahiz eta uko egite horrek galerak ekarri, zuzenean edo zeharka.

Ildo horretan, Fraternidad-Muprespa mutuak balio hauek defendatzen ditu:

 • Legezkotasunari bete-betean men egitea
 • Objektibotasuna eta neutraltasuna
 • Fede ona
 • Gardentasuna
 • Errespetua
 • Erantzukizuna eta konpromiso profesionala
 • Laneko segurtasuna eta osasuna
 • Konfidentzialtasuna; Osotasuna
 • Kalitatea
 • Zintzotasuna negozioaren alderdi guztietan
 • Gizarte-erantzukizuna
 • Giza eskubideak betetzea eta defendatzea
 • Ingurumena babestea

Premisa horiek benetan aplikatzeko, Fraternidad-Muprespa mutuak betetze-sistema bat diseinatu eta ezarri du, UNE 19601:2017 arauaren betekizun guztiak biltzen dituena; sistema hori erakunde osoak eta Fraternidad-Muprespa mutuak eragiteko gaitasuna duen erakundearen izenean zerbitzuak ematen dituztenek errespetatu eta bete behar dute.

Konpromiso hori bermatzeko, Fraternidad-Muprespa mutuaren Zuzendaritza Batzordeak Zigor Betearazpeneko Organoaren esku utzi du sistemaren kudeaketa, defentsa eta etengabeko hobekuntza, eta independentzia, autoritatea eta baliabide nahikoak eman dizkio horretarako.

Fraternidad-Muprespa mutuako langileek politika honetan eta Etika eta Jokabide Kodean ezarritakoaren aurkako portaeren eta ez-betetzeen berri eman beharko diote Zigor Betearazpeneko Organoari, baita deliturik jazo dela uste dutenean ere. Sistemak sustatzen du langileek eta beste interes-talde batzuek balizko gatazkei buruzko kezkak helarazi ahal izatea, salatzailearen konfidentzialtasuna eta kaltegabetasuna bermatuta, bai eta salaketa ikertzeko ardura ere.

Fraternidad-Muprespa mutuak espero du langileek, hornitzaileek eta aliatuek politika hau eta sistema beteko dutela, bai horren letrari dagokionez, bai zintzotasun-espirituari dagokionez.

 

¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Puntuak: 0

You voted ‘up’