Erosketa-politika

Fraternidad-Muprespa mutualitateak erosketa arduratsuen politika onartu zuen 2016ko azaroan, eta, beraz, jarduera-eremu horretan diharduten langile guztien ekintzek agindu hauek jarraitzen dituzte:

1. INDARREAN DAGOEN ARAUDIA BETETZEA

Erosketa-politika arduratsuaren oinarrizko arauak bi motatakoak dira: batetik, une bakoitzean aplikatu beharreko lege-araudia eta, bestetik, Mutualitatearen beraren barne-jarraibideak eta -arauak.

Gaur egun, oinarrizko araudia honako hau da:

 • 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauak Espainiako ordenamendu juridikora ekartzen dituena.
 • Une bakoitzean indarrean dauden Fraternidad-Muprespa mutualitateko kontratazio-jarraibideak.
 • Une bakoitzean indarrean dagoen Fraternidad-Muprespa mutualitateko antolaketa-jarraibideak.
 • Fraternidad-Muprespa mutualitateko Erantzukizun Sozial Korporatiboko Plana.

2. EROSKETEN KODE ETIKOA ETA EROSLEAREN DEKALOGOA APLIKATZEA

Harreman komertzialak IFPSMk (International Federation of Purchasing and Supply Management) ezarritako erosketa-kode etikoan oinarrituko ditu. Kode horretan jarraibide hauek nabarmentzen dira:

 • Enpresari jakinaraztea izan daitekeen edozein interes pertsonal, edo inpartzialtzat jo daitekeen edozein interes adieraztea, eta jasotako informazioa bere onurarako ez erabiltzea.
 • Oparirik ez onartzea, balio sinboliko txiki eta berezkoa gainditzen badute.
 • Abegi neurritsua izatea, hornitzaile jakin baten alde erabakiak hartzean eraginik izan ez dugula argi uzteko.

Halaber, AERCEk (Erosketa, Kontratazio eta Hornikuntzako Profesionalen Espainiako Elkarteak) sustatutako eta IFPSMko kide diren Erosketetako beste Elkarte Profesional batzuekin elkarlanean garatutako eroslearen dekalogoa beteko da. Dekalogo horrek ezartzen du:

 1. Transakzio guztietan lehenik enpresaren interesa kontuan hartzea; ezarritako politiketan parte hartuko da eta horien arabera jardungo da.
 2. Zure lanbideko lankideen aholku adituak entzuteko prest egotea, eta beren laguntza onartzea, zure lanaren duintasun eta erantzukizunari kalterik egin gabe.
 3. Kalterik gabe erostea, eta ordaindutako "euro" bakoitzeko etekin handiena lortzen saiatzea.
 4. Materialak, zerbitzuak eta produkzio prozesuak ezagutzeko etengabe lan egitea, erosketak kudeatzeko metodo praktikoak ezarriz.
 5. Zintzo eta egiatasunez jokatzea eta edozein eroskeria-mota edo -adierazpen salatzea.
 6. Azkar eta adeitasunez erantzutea bidezko negozio-helburuak edo zure lanarekin zerikusia duten kontuak dituztenei.
 7. Zure betebeharrak errespetatzea eta besteenak errespetaraztea, negozio-praktika egokia erdiesteko.
 8. Hobekuntza profesionaleko programetan parte hartzea, zure lana behar bezala egin ahal izateko eta hobetzeko.
 9. Erosketa- eta hornikuntza-kudeaketaren ospea eta balioa proiektatzen eta finkatzen lan egiten duten erakunde edo pertsonekin lankidetzan aritzea.
 10. Dekalogoaren onarpena zure enpresan sustatzea, baita zure hornitzaileen artean eta negozio-eremu orokorrean ere.

3. EROSKETA-POLITIKA ARDURATSUAREN FUNTSEZKO BALIOAK

3.1. PROZEDURA-POLITIKA

 •  Horniduraren jarraipena mantentzea.
 •  Eskuratutako ondasun eta/edo zerbitzuen bikoizketak, hondakinak edo zaharkitzeak saihestea.
 •  Produktuen eta/edo zerbitzuen kalitate-mailari eustea.
 • Kontratuetan ezarritakoa betetzen dela ziurtatzea, bereziki entrega-epeei, kopuruei eta kalitateei dagokienez.

3.2. HORNITZAILE-POLITIKA

 • Hornitzaile guztiei eskatzea indarrean dagoen araudia bete dezatela, bereziki haurren lanari, edozein motatako bereizkeriari eta langileen eskubideak errespetatzeari dagokienez.
 • Eskaintzak ebaluatzeko irizpide anitzen artean barne hartzea kalitatearen eta ingurumenarekiko errespetuaren estandarrak betetzea.
 • Mutualitateak kontratuetan hartutako baldintzak betetzen dituela bermatzea, bereziki kontratatutako ondasunak eta/edo zerbitzuak ordaintzeko epeei dagokienez.

3.3. AURREZKI-POLITIKA

 • Kostuak murriztu edo ezabatzeko ekintzak sustatzea, eskuratutako ondasun edo zerbitzuaren preziotik haratago.
 • Eskuratutako ondasun edo zerbitzuaren balio edo prestazioen igoerak sustatzea.

3.4. EROSKETEN INFORMAZIO-SISTEMEN POLITIKA

 • Erosketen informazio-sistemak sustatzea, honako hauek lortzeko:
  • Barne-bezeroen, erosketa-prozesuan parte hartzen duten sailen eta hornitzaileen arteko komunikazio arina, paper-kontsumoa ahalik eta gehien murrizte aldera.
  • Prozesuen kudeaketa automatizatzea, dokumentazio idatzia ahalik eta gutxien erabiltzeko eta hori gordetzea murrizteko.
  • Izandako gastuen azterketa, neurri zuzentzaileak eta aurrezpenekoak ezartzeko.

4. EROSKETA-POLITIKA ARDURATSUAREN IRAGARPENA

Konfiantza eta lehiakortasuna bermatze aldera, Fraternidad-Muprespa mutualitatean uste dugu erosketa-politika arduratsu horren berri izan behar dutela horretan parte hartzen duten sektore guztiek, eta, bereziki, hornitzaileek, bai egungoek, baita etorkizunean izan daitezkeenek ere.

¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Puntuak: -1

You voted ‘down’