Política de Calidade

A Política de Calidade definida por Fraternidad-Muprespa e baseada na Norma UNE-EN-ISO 9001:2015 está orientada á consecución do seu obxectivo principal, consistente en satisfacer as expectativas e necesidades dos clientes dos Sistemas de Xestión de Calidade de Fraternidad-Muprespa.

Iso implica a realización, por parte do persoal baixo o ámbito dos Sistemas de Xestión de Calidade, das seguintes accións fundamentais:

1. Cumprir cos requisitos legais aplicables, así como os asumidos de xeito voluntario por Fraternidad-Muprespa, ademais da lexislación en materia de calidade, desenvolvemento de aplicacións e seguridade de datos e sistemas.

2. Dispoñer e xestionar axeitadamente os recursos humanos e materiais suficientes, racionais, económicos, seguros e adecuados para proporcionar os servizos que se demanden.

3. Operar os equipos e instalacións propias de maneira que garantan a seguridade do persoal e partes interesadas, ademais do seu bo funcionamento.

4. Comprender as necesidades actuais e futuras de todas as partes interesadas, satisfacer os seus requisitos e realizar un esforzo por exceder ás súas expectativas afondando nun coñecemento do contexto da empresa.

5. Promover a excelencia a través do establecemento de obxectivos e metas, na medida do posible cuantitativos, sobre aqueles aspectos susceptibles de mellora, detectados a través da avaliación sistemática e periódica do Sistema de Xestión de Calidade.

6. Consolidar os procedementos, co obxecto de buscar o desenvolvemento e a mellora da calidade.

7. Auditar o traballo e actuacións necesarias que implica o mantemento do Sistema de Xestión.

8. Concienciar, formar e motivar o persoal sobre a importancia da implantación e desenvolvemento dun Sistema de Xestión de Calidade e sobre a súa implicación no cumprimento das expectativas e necesidades dos clientes e resto de partes interesadas.

9. Manter o Sistema de Xestión de Calidade aberto á participación activa de todo o persoal da nosa Mutua e dos nosos clientes, tendo en conta as suxestións de mellora propostas co obxecto de fomentar a mellora continua. Este compromiso dirixe os nosos esforzos cara á mellora da eficacia do Sistema de Xestión de Calidade.

10. Xestionar e controlar eficazmente os procesos do Sistema de Xestión Xeral de Fraternidad-Muprespa.

Esta política de calidade enténdese implantada e mantida ata o momento en todos os niveis dos Sistemas de Xestión de Calidade de Fraternidad-Muprespa, e conta co total compromiso da Dirección de Fraternidad-Muprespa, quen a establece, revisa, desenvolve e aplica por medio do Sistema de Xestión Xeral de Fraternidad-Muprespa baseado nos requisitos da Norma UNE-EN-ISO 9001:2015.

A Política da Calidade implantada implica, por parte da Dirección de Fraternidad-Muprespa e os responsables dos Sistemas de Xestión de Calidade, a difusión a todo o persoal de Fraternidad-Muprespa, así como o resto de partes interesadas pertinentes do Sistema de Xestión de Calidade de Fraternidad-Muprespa, da documentación recollida e actualizada neste.

¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Puntos: 2

You voted ‘up’