Defensora do Mutualista

Co obxectivo de satisfacer e mellorar a calidade no servizo, Fraternidad-Muprespa conta coa figura do Defensor do Mutualista dende principios de 2011. A súa función: atender, canalizar e dar resposta ás posibles queixas e reclamacións dos nosos clientes.

 

Esquema do defensor do mutualista

 

Actúa con independencia, imparcialidade respecto ás partes e con total autonomía en canto aos criterios e directrices que se aplican no exercicio das súas funcións.

Ademais, o Defensor do Mutualista realiza recomendacións e elabora propostas de mellora de atención ás distintas unidades responsables da xestión.

Fraternidad-Muprespa deu un paso máis, establecendo unha Política de Tratamento das Queixas e Reclamacións. Tamén foi implementado e certificado un Sistema de Xestión de Satisfacción do Cliente, conforme coa Norma UNE-ISO 10002:2015 para garantir a mellora continua na xestión do tratamento das queixas e reclamacións.

Para contactar coa oficina do Defensor do Mutualista, poñemos á súa disposición diferentes canles e, en calquera caso, para maior axilidade no trámite, é importante que nos proporcionen os seguintes datos: Nome e apelidos, DNI, razón social e CIF da súa empresa, teléfono de contacto e enderezo de correo electrónico.

Los canales son los siguientes:

Si quiere conocer el estado en que se encuentra su queja o reclamación, puede contactar a través del correo electrónico Clic aquí para mostrar email.

¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Puntos: -8

You voted ‘up’