BONUS

Sistema de redución das cotizacións por continxencias profesionais ás empresas que diminuíran de xeito considerable a sinistralidade laboral.

 Máis informació