Noticias

General

Ante a gran cantidade de información derivada da crise sanitaria orixinada polo COVID-19, resumimos nesta noticia os aspectos máis importantes, tanto sobre protección persoal como en relación aos trámites e xestións relativos ás posibles baixas. Que é o coronavirus CoVID-19? Os coronavirus (CoV) son unha ampla familia de virus que ...