Simulador RETA

Simulador de cuotas para a cotización de traballadores por conta propia ou autónomos

A seguinte aplicación permítelle calcular persoalmente e de xeito autónomo a prima para a cotización á Seguridade Social en concepto de coberturas por continxencias comúns, continxencia profesionalcesamento da actividade (CATA) para o Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) e o Sistema Especial para Traballadores por conta propia Agrarios (SETA). Para máis detalle prema aquí.

Deberá elixir unha base de cotización situada entre a base máxima e base mínima para este ano 2019 por RDL 28/2018 e que, con carácter xeral, foron fixadas en 4.070,10 €/mes e 944,40 €/mes, respectivamente.

   Simulador SETA

   Simulador de cuotas para a cotización de traballadores por conta propia ou autónomos (SETA)

   A seguinte aplicación permítelle calcular persoalmente e de xeito autónomo a prima para a cotización á Seguridade Social en concepto de coberturas por continxencias comúns, continxencia profesionalcesamento da actividade (CATA) para o Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) e o Sistema Especial para Traballadores por conta propia Agrarios (SETA). Para máis detalle prema aquí.

    

   Deberá elixir unha base de cotización situada entre a base máxima e base mínima para este ano 2019 por RDL 28/2018 e que, con carácter xeral, foron fixadas en 4.070,10 €/mes e 944,40 €/mes, respectivamente.

     1. Cotización
     2. Prestacións
     3. Resultado
     *
     Introduza o código ou o nome e elixa de entre as proposicións
     *
     *