Autònom

Persona física que, com a treballador per compte propi, realitza de maner habitual, personal, directa i fora de l’àmbit de direcció i organització d’una altra persona, una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, donant o no ocupació a treballadors per compte d’altri.