Carència

Període mínim de cotització exigit, excepte excepcions, entre d’altres requisits, per tenir dret a les prestacions de la Seguretat Social.