Cotització

Obligació contributiva imposada a empresaris i treballadors per al sosteniment de les càrregues econòmiques de la Seguretat Social.