Treballador social

El treballador social d’una mútua duu a terme un conjunt d’activitats que té per objecte l’estudi dels factors socials que influeixen en els treballadors, després d’un accident laboral o una malaltia professional, tractant les situacions de malestar psicosocial que sorgeixen i col·laborant en el procés de recuperació i reinserció sociolaboral del treballador accidentat.
L’objectiu és que l’accident laboral no sigui motiu de pèrdua de qualitat de vida, discriminació o marginació social. L’accident laboral altera la dinàmica social tant de treballador accidentat com de l’entorn familiar, i són necessàries, a més d’una adequada atenció sanitària, la intervenció dels treballadors socials per minimitzar els efectes que l’accident laboral o la malaltia professional ocasionen.