Sistema Cret@

O Sistema Cret@ (control de recadación por traballador) é un procedemento telemático creado pola TXSS para xestionar a cotización e recadación de cotas á Seguridade Social coa finalidade de substituír o Sistema RED (remisión electrónica de datos).

Cret@ é un sistema de facturación, mentres que RED é un sistema de autoliquidación.