Teletraballo

Terá a consideración de traballo a distancia aquel no que a prestación da actividade laboral se realice de xeito preponderante no domicilio do traballador ou no lugar libremente elixido por este, de modo alternativo ao seu desenvolvemento presencial no centro de traballo da empresa.
(Art. 13.1 da Lei do estatuto dos traballadores)