Parte médico de alta

Documento oficial expedido polo facultativo que realizou o recoñecemento do traballador incapacitado polo que se decreta a súa sandación ou curación e, en consecuencia, a reincorporación ás súas tarefas habituais, é pois o documento que marca a conclusión da situación de I.T.