Fraternidad-Muprespa calidad ISO 9001

Qualitat ISO 9001

Fraternidad-Muprespa disposa de tres Sistemes de Gestió de la Qualitat (SGC) certificats d'acord amb la norma UNE-EN ISO 9001:2008, atorgat per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació, AENOR. Aquests certificats posen de manifest nostre compromís pel servei i la millora contínua, com pot contrastar-se en la Política de Qualitat de Fraternidad-Muprespa.

El primer, en l'àmbit del Desenvolupament i producció d'aplicacions informàtiques en tecnologies de la informació, es va aconseguir el novembre de 2004, i al llarg d'aquests anys s'ha desenvolupat i completat amb altres sistemes de gestió, en l'àmbit de la gestió ambiental i la seguretat dels sistemes d'informació. La Direcció de Fraternidad-Muprespa està plenament conscienciada de la importància de mantenir un sistema de qualitat que s'estén a tots els àmbits de gestió de la mútua, de manera que l'excel·lència dels seus sistemes d'informació permet a tots els treballadors de l'entitat oferir un servei de qualitat als mutualistes, a treballadors assegurats, a empreses associades i a autònoms.

Aquest Sistema de Gestió de Qualitat (SGC) forma, juntament amb el Sistema de Gestió Ambiental (SGA) i el Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació, que també té Fraternidad-Muprespa, un sistema de gestió integrat, certificat així mateix per AENOR. Aquests sistemes es troben plenament integrats i comparteixen procediments comuns i cicles d'auditories.

El segon, en l'àmbit de la qualitat i del mesurament de satisfacció, es va obtenir el març del 2012. Aquest sistema de gestió estableix les bases sobre les quals Fraternidad-Muprespa anirà ampliant els seus àmbits, sempre en la recerca de l'excel·lència en l'atenció als treballadors i altres grups d'interès.

A partir del sistema de gestió anterior, Fraternidad-Muprespa va ampliar el seu abast el febrer del 2013 amb l'acreditació del Sistema de Qualitat en la gestió administrativa dels serveis associats a la cobertura de les contingències professionals i contingències comunes del pacient afiliat. Amb el servei ja certificat en setanta centres assistencials, es continua el camí per acabar d'exportar aquest model als centres assistencials de la mútua.

Sistemes d'informació
AENOR ISO 9001IQ NET CERTIFICADO 9001
Gestió del pacient
AENOR ISO 9001IQ NET CERTIFICADO 9001
Qualitat
AENOR ISO 9001IQ NET CERTIFICADO 9001