Fraternidad-Muprespa calidad ISO 9001

Qualitat ISO 9001

Fraternidad-Muprespa disposa de tres sistemes de gestió de la qualitat (SGC) certificats que han estat atorgats per l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació, AENOR. Aquests certificats posen de manifest nostre compromís pel servei i la millora contínua, com pot contrastar-se en la Política de Qualitat de Fraternidad-Muprespa.

El primer, en l’àmbit dels sistemes d’informació que donen suport a les activitats de: Gestió d’infraestructures informàtiques i de telecomunicacions. Disseny, desenvolupament i posada en producció d’aplicacions informàtiques en tecnologies de la informació i Centre d’Atenció a Usuaris, prestats per la Subdirecció General de Sistemes i d’Informació a Fraternidad-Muprespa, segons la declaració d’aplicabilitat vigent. La Direcció de Fraternidad-Muprespa està plenament conscienciada de la importància de mantenir un sistema de qualitat que s'estén a tots els àmbits de gestió de la mútua, de manera que l'excel·lència dels seus sistemes d'informació permet a tots els treballadors de l'entitat oferir un servei de qualitat als mutualistes, a treballadors assegurats, a empreses associades i a autònoms.

Aquest sistema de gestió de qualitat (SGC), certificat d’acord amb la norma UNE-EN ISO 9001:2015, juntament amb el sistema de gestió ambiental (SGA), certificat segons la norma UNE-EN ISO 14001:2015, i el sistema de gestió de seguretat de la informació, certificat d’acord amb la norma UNE-ISO/IEC 27001:2014, que també posseeix Fraternidad-Muprespa, constitueix un sistema de gestió integrat, certificat així mateix per AENOR. Aquests sistemes es troben plenament integrats i comparteixen procediments comuns i cicles d'auditories.

El segon, en l'àmbit de la qualitat i del mesurament de satisfacció, es va obtenir el març del 2012. Aquest sistema de gestió estableix les bases sobre les quals Fraternidad-Muprespa anirà ampliant els seus àmbits, sempre en la recerca de l'excel·lència en l'atenció als treballadors i altres grups d'interès.

A partir del sistema de gestió anterior, Fraternidad-Muprespa va ampliar el seu abast el febrer del 2013 acreditant el sistema de qualitat en la gestió administrativa dels serveis associats a la cobertura de les contingències professionals i contingències comunes del pacient afiliat. Havent certificat el 2017 el servei a 101 centres assistencials de la xarxa de Fraternidad-Muprespa.

Sistemes d'informació
AENOR ISO 9001IQ NET CERTIFICADO 9001
Gestió del pacient
AENOR ISO 9001IQ NET CERTIFICADO 9001
Qualitat
AENOR ISO 9001IQ NET CERTIFICADO 9001