Fraternidad-Muprespa calidad ISO 9001

Qualitat ISO 9001

Fraternidad-Muprespa disposa de tres sistemes de gestió de la qualitat (SGC) certificats que han estat atorgats per l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació, AENOR. Aquests certificats posen de manifest nostre compromís pel servei i la millora contínua, com pot contrastar-se en la Política de Qualitat de Fraternidad-Muprespa.

El primer, en l’àmbit dels sistemes d’informació que donen suport a les activitats de: Gestió d’infraestructures informàtiques i de telecomunicacions. Disseny, desenvolupament i posada en producció d’aplicacions informàtiques en tecnologies de la informació i Centre d’Atenció a Usuaris, prestats per la Subdirecció General de Sistemes i d’Informació a Fraternidad-Muprespa, segons la declaració d’aplicabilitat vigent. La Direcció de Fraternidad-Muprespa està plenament conscienciada de la importància de mantenir un sistema de qualitat que s'estén a tots els àmbits de gestió de la mútua, de manera que l'excel·lència dels seus sistemes d'informació permet a tots els treballadors de l'entitat oferir un servei de qualitat als mutualistes, a treballadors assegurats, a empreses associades i a autònoms.

Aquest sistema de gestió de qualitat (SGC), certificat d’acord amb la norma UNE-EN ISO 9001:2015, juntament amb el sistema de gestió ambiental (SGA), certificat segons la norma UNE-EN ISO 14001:2015, i el sistema de gestió de seguretat de la informació, certificat d’acord amb la norma UNE-EN ISO 27001:23014, que també posseeix Fraternidad-Muprespa, constitueix un sistema de gestió integrat, certificat així mateix per AENOR. Aquests sistemes es troben plenament integrats i comparteixen procediments comuns i cicles d'auditories.

El segon, en l'àmbit de la qualitat i del mesurament de satisfacció, es va obtenir el març del 2012. Aquest sistema de gestió estableix les bases sobre les quals Fraternidad-Muprespa anirà ampliant els seus àmbits, sempre en la recerca de l'excel·lència en l'atenció als treballadors i altres grups d'interès.

A partir del sistema de gestió anterior, Fraternidad-Muprespa va ampliar el seu abast el febrer del 2013 amb l'acreditació del Sistema de Qualitat en la gestió administrativa dels serveis associats a la cobertura de les contingències professionals i contingències comunes del pacient afiliat. Amb el servei ja certificat en setanta centres assistencials, es continua el camí per acabar d'exportar aquest model als centres assistencials de la mútua.

Sistemes d'informació
AENOR ISO 9001IQ NET CERTIFICADO 9001
Gestió del pacient
AENOR ISO 9001IQ NET CERTIFICADO 9001
Qualitat
AENOR ISO 9001IQ NET CERTIFICADO 9001