Política de compliment penal

Fraternidad-Muprespa s’ha regit des de la seva fundació per criteris d’ètica empresarial i partint de l’honestedat en les relacions amb els seus grups d’interès i especialment amb els seus clients, el foment d’un clima laboral just i motivador i la involucració activa amb el seu entorn. Fraternidad-Muprespa declara el seu ferm compromís amb el compliment de qualsevol legislació i renuncia a qualsevol tipus d’acció que suposi contravenir les normes legals o les socialment acceptades com a correctes en un món desenvolupat, just i sostenible, fins i tot en el cas que aquesta renúncia produeixi una pèrdua directa o indirecta.

Els valors defensats per Fraternidad-Muprespa en aquesta línia són:

 • Plena subjecció a la legalitat
 • Objectivitat i neutralitat
 • Bona fe
 • Transparència
 • Respecte
 • Responsabilitat i compromís professional
 • Seguretat i salut a la feina
 • Confidencialitat
 • Integritat
 • Qualitat
 • Honestedat en tots els aspectes del negoci
 • Responsabilitat social
 • Compliment i defensa dels drets humans
 • Protecció del medi ambient

Per a l’aplicació real d’aquestes premisses, Fraternidad-Muprespa ha dissenyat i implantat un sistema de compliment que engloba tots els requisits de la norma UNE 19601:2017 i que ha de ser respectat i complert per tota l’organització i per aquells que prestin serveis en nom de l’organització sobre els quals Fraternidad-Muprespa té capacitat d’influència. El sistema no només accepta, sinó que promou que treballadors i altres grups d’interès puguin fer arribar les seves inquietuds respecte de possibles conflictes amb confiança i sense por de represàlies. Per a la garantia del compromís, la Junta Directiva de Fraternidad-Muprespa ha confiat la gestió, la defensa i la millora contínua del sistema a l’Òrgan de Compliment Penal i l’ha dotat de la independència, l’autoritat i els mitjans suficients per a això. Fraternidad-Muprespa espera que els treballadors, els proveïdors i els aliats compleixin aquesta política i el sistema, tant en la seva lletra com en el seu esperit d’honestedat.

¿Us ha resultat útil aquest contingut?
(reset)
¡Gràcies pel vostre vot!

Points: -2