Política de compliment penal

Fraternidad-Muprespa s’ha regit, des de la fundació, per criteris d’ètica empresarial i ha pres com a base l’honestedat en les relacions amb els grups d’interès, i en especial amb els clients, el foment d’un clima laboral just i motivador, així com la involucració activa amb el seu entorn.

Fraternidad-Muprespa declara el ferm compromís amb el compliment de tota la legislació, i renuncia a qualsevol tipus d’acció que representi contravenir les normes legals o les socialment acceptades com a correctes en un món desenvolupat, just i sostenible, fins i tot en el cas que aquesta renúncia produeixi una pèrdua directa o indirecta.

Els valors defensats per Fraternidad-Muprespa en aquesta línia són:

 • Plena submissió a la legalitat
 • Objectivitat i neutralitat
 • Bona fe
 • Transparència
 • Respecte
 • Responsabilitat i compromís professional
 • Seguretat i salut en el lloc de treball
 • Confidencialitat
 • Integritat
 • Qualitat
 • Honestedat en tots els aspectes del negoci
 • Responsabilitat social
 • Compliment i defensa dels drets humans
 • Protecció del medi ambient.

Per a l’aplicació real d’aquestes premisses, Fraternidad-Muprespa ha dissenyat i implantat un sistema de compliment que engloba tots els requisits de la norma UNE 19601:2017 i que ha de ser respectat i complert per tota l’organització i per aquells que prestin serveis en nom de l’organització sobre els quals Fraternidad-Muprespa té capacitat d’influència.

Per a la garantia del compromís, la Junta Directiva de Fraternidad-Muprespa ha confiat la gestió, la defensa i la millora contínua del sistema a l’Òrgan de Compliment Penal i l’ha dotat de la independència, l’autoritat i els mitjans suficients per a això.

Les persones treballadores de Fraternidad-Muprespa han d’informar l’Òrgan de Compliment Penal dels comportaments i incompliments contraris al que s'estableix en aquesta política i en el Codi ètic i de conducta o quan tinguin coneixement d’un fet presumptament delictiu. El sistema promou que la plantilla i altres grups d’interès puguin fer arribar les seves inquietuds respecte a possibles conflictes, i garanteix la confidencialitat i la indemnitat del denunciant, així com la diligència en la investigació de la denúncia.

Fraternidad-Muprespa espera que el personal de la plantilla, els proveïdors i els aliats compleixin aquesta política i el sistema, tant en la lletra com en l’esperit d’honestedat.

¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Points: 0

You voted ‘up’