Política de gestió de queixes i reclamacions

La Política de queixes i reclamacions definida per Fraternidad-Muprespa està basada en la Norma ISO 10002:2018. 

Fraternidad-Muprespa ha fixat com un dels seus objectius una figura específica que atengui, canalitzi i doni resposta a les queixes i reclamacions que hagin posat els mutualistes i treballadors protegits respecte als serveis que hagin rebut als centres o serveis concertats.

Per a això, la Direcció de Fraternidad-Muprespa ha establert de manera explícita l’enfocament al client en la política de tractament de les queixes o reclamacions i garanteix el compliment dels principis d’actuació següents: 

  1. Complir qualsevol requisit legal i reglamentari pertinent. 
  2. Complir els requisits operatius i de l’organització. 
  3. Investigar, identificar i aplicar les millors pràctiques en el tractament de les queixes i reclamacions. 
  4. Fomentar una visió d’enfocament al client dins de l’organització. 
  5. Tenir en compte les opinions dels clients, el personal i altres parts interessades. 
  6. Impulsar la millora i assignar els recursos necessaris per assegurar la reeixida implantació de la Política de gestió de queixes i reclamacions. 
     
¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Points: -15

You voted ‘down’