Noves ajudes per al col·lectiu de treballadors autònoms

Novetats
Autor
Fraternidad-Muprespa

A fi de mantenir el suport al col·lectiu de treballadors autònoms s’han establert unes noves ajudes que complementen la prestació extraordinària per cessament de l’activitat que es va crear durant l’estat d’alarma, i que seran d’aplicació a partir de l’1 de juliol.

  • Els beneficiaris que hagin cobrat la prestació extraordinària CATA.COVID-19 fins al 30 de juny no han de pagar les cotitzacions socials del mes de juliol i tindran una exoneració del 50% a l’agost i del 25% al setembre (sempre que es mantinguin d’alta en el règim especial durant aquests mesos i no sol·licitin la prestació de l’apartat següent).
  • Aquells autònoms l’activitat dels quals continuï afectada pels efectes de la declaració de l’estat d’alarma podran accedir a una prestació per cessament d’activitat equivalent a l’ordinària si finalment la seva facturació en el tercer trimestre és un 75% més baixa que la del mateix període de l’any 2019, i sempre que els seus rendiments nets en el trimestre esmentat no superin la quantitat de 5.818,75 €. És important destacar que, per tenir dret a la prestació amb efectes des de l’1 de juliol, han de presentar les sol·licituds abans del 15 de juliol. Si les presenten el mateix dia 15 de juliol o posteriorment, els efectes de la prestació naixeran l’endemà de la presentació. Transcorregut el tercer trimestre del 2020, quan ja se’n puguin conèixer els rendiments, es farà una verificació del compliment dels requisitsi es revisaran les prestacions que corresponguin. Si durant la percepció de la prestació l’autònom adverteix que no complirà els requisits econòmics per mantenir el dret reconegut, pot renunciar voluntàriament a la prestació.
  • També s’ha creat una prestació extraordinària de cessament d’activitat per al col·lectiu d’autònoms de temporada que no es van poder acollir a la prestació extraordinària del mes de març i equivalent a aquesta. A l’efecte d’aquesta prestació, s’ha considerat com a treballador de temporada aquell que els dos darrers anys hagués desenvolupat el seu únic treball en el règim especial de treballadors autònoms (RETA) o en el règim especial de treballadors del mar, durant els mesos de març a octubre i romanent d’alta en el règim durant almenys cinc mesos a l’any dins de cada un d’aquells períodes, sempre que els seus ingressos el 2020 no superin els 23.275 €. Tal com ocorre amb la prestació anterior, cal destacar que, per tenir dret a la prestació amb efectes des de l’1 de juny, han de presentar les sol·licituds abans del 15 de juliol. Si les presenten el mateix dia 15 de juliol o posteriorment, perdrien 45 dies de prestació, ja que els efectes de la prestació naixerien l’endemà de la presentació.
Contingut explicatiu noves prestacions

Al portal corporatiu de Fraternidad-Muprespa podreu trobar tota la informació necessària per a la sol·licitud i el tràmit d’aquestes prestacions.

¿Us ha resultat útil aquest contingut?
(reset)
¡Gràcies pel vostre vot!

Points: 0