Novas axudas para o colectivo de traballadores autónomos

Novedades
Autor
Fraternidad-Muprespa

Co fin de manter o apoio ao colectivo de traballadores autónomos, establecéronse unhas novas axudas que complementan á prestación extraordinaria por Cesamento da Actividade que se creou durante o estado de alarma, e que serán de aplicación a partir do 1 de xullo.

  • Os beneficiarios que cobrasen a prestación extraordinaria CATA.COVID-19 ata o 30 de xuño non terán que pagar as cotizacións sociais do mes de xullo e terán unha exoneración do 50% en agosto e do 25% en setembro (sempre que se manteñan de alta no réxime especial durante eses meses e non soliciten a prestación do apartado seguinte).
  • Aqueles autónomos cuxa actividade siga afectada a consecuencia da declaración do estado de alarma poderán acceder a unha prestación por Cesamento de Actividade equivalente á ordinaria se finalmente a súa facturación no terceiro trimestre é un 75% máis baixa que a do mesmo período do ano 2019, e sempre e cando os seus rendementos netos no devandito trimestre non superen a cantidade de 5.818,75 €. É importante destacar que, para ter dereito á prestación con efectos do 1 de xullo, deberán presentar as súas solicitudes antes do 15 de xullo. En caso de presentalas o mesmo día 15 de xullo ou posteriormente, os efectos da prestación nacerán ao día seguinte da súa presentación. Unha vez transcorrido o terceiro trimestre de 2020, cando xa poida coñecerse os rendementos deste, realizarase unha verificación do cumprimento dos requisitos e procederase a revisar as prestacións que correspondan. Se durante a percepción da prestación o autónomo advertise que non vai cumprir os requisitos económicos para manter o dereito recoñecido, poderá renunciar voluntariamente á prestación.
  • Tamén se creou unha prestación extraordinaria de Cesamento de Actividade para o colectivo de autónomos de tempada que non puido acollerse á prestación extraordinaria do mes de marzo e equivalente a esta. Para os efectos desta prestación, considerouse como traballador de tempada aquel cuxo único traballo nos últimos dous anos se desenvolvese no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) ou no Réxime Especial de Traballadores do Mar, durante os meses de marzo a outubro e permanecese en alta no réxime durante polo menos cinco meses ao ano, dentro de cada un deses períodos e sempre que os seus ingresos en 2020 non superen os 23.275 €. Ao igual que acontece coa prestación anterior, destaca que, para ter dereito á prestación con efectos do 1 de xuño, deberán presentar as súas solicitudes antes do 15 de xullo. En caso de presentalas o mesmo día 15 de xullo ou posteriormente, perderían 45 días de prestación, pois os efectos da prestación nacerían ao día seguinte da súa presentación.
Contido explicativo novas prestacións

No portal corporativo de Fraternidad-Muprespa poderá encontrar toda a información necesaria para a solicitude e trámite destas prestacións.

¿Resultouche útil este contido?
(reset)
¡Grazas polo teu voto!

Puntos: 0