Prestació per contingència comuna

Què és?

És la prestació que té per finalitat cobrir la falta d’ingressos que es produeix quan un treballador, a causa d’una malaltia comuna o d’un accident no laboral, està impossibilitat temporalment per treballar i rep assistència sanitària de la Seguretat Social.

Aquesta prestació només és accessible per als treballadors de les empreses associades que han optat per la prestació econòmica d’incapacitat temporal per contingències comunes amb la Mútua.

Com es tramita?

El Servei Públic de Salut (SPS) estendrà els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta. Els metges de la Mútua no tenen la potestat per expedir comunicats d’aquesta contingència.

Si la vostra empresa té les contingències comunes concertades amb Fraternidad-Muprespa, la Mútua es posarà en contacte amb els treballadors per interessar-se pel seu estat de salut i mirar de col·laborar en el seu restabliment i posarà a la seva disposició tots els mitjans disponibles legalment per agilitar el seu guariment i la seva reincorporació a l’àmbit laboral en les millors condicions possibles.

Quantia de la prestació

El treballador percebrà un subsidi d’entre el 60 % i el 75 % de la seva base diària de cotització:

  • Del 4t al 20è dia, el treballador rebrà el 60 % de la seva base reguladora.
  • A partir del dia 21è, percebrà el 75 % de la seva base reguladora.

Requisits

Perquè els treballadors puguin percebre aquesta prestació per malaltia no laboral, han d’acreditar un període de carència de 180 dies cotitzats en els últims cinc anys anteriors a la data de la baixa; quan sigui per accident no laboral, no s’exigirà que els treballadors tinguin aquesta carència.

Pagent delegat de la prestacióam

Una vegada determinada la incapacitat temporal per contingències comunes (ITCC) i sempre que l’empresa hagi optat per aquesta cobertura amb Fraternidad-Muprespa, haurà de ser abonada per l’empresa al treballador a la nòmina i posteriorment compensada als butlletins de cotització, en l’anomenat règim de pagament delegat.

Formularis per a tràmits
¿Us ha resultat útil aquest contingut?
(reset)
¡Gràcies pel vostre vot!

Points: 7