Prestación por Continxencia Común

Que é?

É a prestación que ten por finalidade cubrir a falta de ingresos que se produce cando un traballador, debido a unha enfermidade común ou un accidente non-laboral, está imposibilitado temporalmente para traballar e recibe asistencia sanitaria da Seguridade Social.

Esta prestación só é accesible para os traballadores das empresas asociadas que optaron pola prestación económica de incapacidade temporal por continxencias comúns coa Mutua.

Como se tramita?

É o Servizo Público de Saúde (SPS) quen estenderá os partes médicos de baixa, confirmación e alta. Os médicos da Mutua non teñen a potestade para expedir partes desta continxencia.

Se, como empresa, ten concertadas con Fraternidad-Muprespa as continxencias comúns, poñerase en contacto cos traballadores para interesarse polo seu estado de saúde e tratar de colaborar no seu restablecemento, poñendo á súa disposición todos os medios legalmente dispoñibles para axilizar a curación e reincorporación ao ámbito laboral nas mellores condicións posibles.

Contía da prestación

O traballador percibirá un subsidio de entre o 60% e o 75% da súa base diaria de cotización:

  • Do 4º ao 20º día, o traballador recibirá o 60% da súa base reguladora.
  • A partir do día 21º, percibirá o 75% da súa base reguladora.

Requisitos

Para que os traballadores poidan percibir esta prestación por enfermidade non-laboral, deben acreditar un período de carencia de 180 días cotizados nos últimos cinco anos anteriores á data da baixa; cando sexa por accidente non-laboral, non se esixe que os traballadores teñan esa carencia.

Pagamento delegado da prestación

Unha vez determinada a Incapacidade Temporal por Continxencias Comúns (ITCC) e sempre que a empresa optase por esta cobertura con Fraternidad-Muprespa, debe ser aboada pola empresa ao traballador en nómina e posteriormente compensada nos boletíns de cotización, no chamado réxime de pagamento delegado.

Formularios para trámites
¿Resultouche útil este contido?
(reset)
¡Grazas polo teu voto!

Puntos: 7