Actividade económica principal

Liña de negocio cuxo volume de ingresos ou nivel de emprego supoña a maior porcentaxe de todas as actividades que realiza a empresa.