Asistencia sanitaria concertada

Asistencia sanitaria prestada por entidades públicas ou privadas en virtude dun concerto cos Organismos da Administración da Seguridade Social e aprobados polos Departamentos Ministeriais competentes.