Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Entidade de dereito público adscrita ao Ministerio da Presidencia, dotada de personalidade xurídica pública, patrimonio propio e autonomía na súa xestión, para o cumprimento do programa correspondente á política pública que desenvolve a Administración Xeral do Estado no ámbito da súa competencia propia de publicidade normativa.

Ten encomendada a publicación do Boletín Oficial do Estado (BOE) e do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), entre outras publicacións.