Contaminantes

Son aqueles factores de risco susceptibles de producir enfermidades profesionais. Clasifícanse en tres grupos, químicos (po, fibras, fumes, néboas, gases, vapores), físicos (ruído, vibracións, calor, frío, radiacións) e biolóxicos (microbios, virus, fungos e as súas esporas, etc.).