Agravación da Incapacidade Permanente

Ata o cumprimento da idade de 65 anos do incapacitado permanente, (agás que a causa da incapacidade proveña de enfermidade profesional), a Administración, o interesado, as entidades colaboradoras ou os empresarios responsables das prestacións, poden promover a revisión por agravación do estado incapacitante, conforme o procedemento establecido.