Peme

Acrónimo de 'pequena e mediana empresa'.
As pemes son empresas que ocupan menos de 250 persoas e cuxo volume de negocios anual non excede de 50 millóns de euros ou cuxo balance xeral anual non excede de 43 millóns de euros.

Máis información en Que é unha peme