Vixencia

...dos documentos de asociación.

Denunciado o convenio de asociación, a Mutua disporá dun prazo de dez días para entregar ao empresario, certificación acreditativa do cesamento.