Gertakari arruntengatiko prestazio ekonomikoa

Fraternidad-Muprespak gertakizun arrunt baten ondoriozko aldi baterako ezintasunagatik emandako prestazio ekonomikoak honako helburu hau du: langileak (lanekoa ez den gaixotasuna edo lan istripua baten ondorioz) aldi baterako lan egin ezin duelako eta osasun laguntza behar duelako sortzen den diru-sarreren falta betetzea.

Fraternidad Muprespa Contingencia Comun

Prestazio hau estaldura hori hautatu duten enpresetako langileentzat eta bere kontura lan egiten dutenentzat bakarrik da.

Pagamento directo da prestación

Durante a situación de Incapacidade Temporal poden darse unha serie de circunstancias que dean orixe ao pagamento directo do traballador por parte de Fraternidade-Muprespa, como son:

  • Extinción do contrato de traballo
  • Incumprimento da obriga por parte do empresario de pagamento delegado
  • Traballador que supera os 6 meses de baixa médica, sempre que pertenza a unha empresa con menos de 10 traballadores
  • Prórroga expresa do INSS a partir dos 12 meses de duración da baixa médica
  • Esgotamento do prazo máximo da prestación de 18 meses de duración
  • Traballadores de Réximes Especiais
¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Puntuak: -2

You voted ‘down’