Axencia Española de Protección de Datos

Autoridade pública independente encargada de velar pola privacidade e a protección de datos dos cidadáns. O obxectivo deste espazo é, por un lado, fomentar que os cidadáns coñezan os seus dereitos e as posibilidades que a Axencia lles ofrece para exercelos e, por outro, que os suxeitos obrigados teñan á súa disposición un instrumento áxil que lles facilite o cumprimento da normativa.
Páxina de internet AEPD: Axencia Española de Protección de Datos.