Natalia Fdez. Laviada, subdirectora de Fraternidad-Muprespa, tras la firma del acuerdo de colaboracion, junto al presidente de la Confederación Empresarial de Lanzarote

Fraternidad-Muprespa i la Confederació Empresarial de Lanzarote signen un acord de col·laboració

Acords de col·laboració
Autor
Fraternidad-Muprespa
Población
LANZAROTE - Arrecife

Natalia Fdez. Laviada, subdirectora general de Prevenció, Qualitat i Comunicació de Fraternidad-Muprespa, i Francisco Martínez, president de la Confederació Empresarial de Lanzarote, van signar el passat 17 de gener un acord de col·laboració per donar a conèixer, mitjançant accions de divulgació,  les activitats pròpies de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social en l’àmbit de Lanzarote. A l’acte també van ser presents, per part de la Mútua, el director provincial de Fraternidad-Muprespa a Las Palmas, Carlos Macho, i Pedro Figueras, director de delegació d’Arrecife; i per part de la Confederació, Vicente Stinga, tècnic de l’entitat.

Aquest acord de col·laboració neix per unir sinergies en la defensa de la promoció de l’interès econòmic, social i de salut laboral. També té com a finalitat el coneixement més actiu de les prestacions, els drets i les obligacions dels mutualistes.

En virtut d’aquest acord es duran a terme activitats en comú, com ara seminaris, cursos, jornades o conferències encaminades a divulgar les competències i funcions que, per llei, tenen assignades les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, per exemple:

a) La gestió de les prestacions econòmiques i de l’assistència sanitària, inclosa la rehabilitació, compreses en la protecció de les contingències de l’accident laboral i la malaltia professional de la Seguretat Social, així com de les activitats de prevenció de les mateixes contingències que dispensa l’acció protectora.

b) La gestió de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències comunes.

c) La gestió de les prestacions per risc durant l’embaràs i risc durant la lactància.

d) La gestió de les prestacions econòmiques per cessament en l’activitat dels treballadors per compte propi, en els termes que estableix la Llei 32/2010, de 5 d’agost, per la qual s’estableix un sistema específic de protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms.

e) La gestió de la prestació per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

f) Les altres activitats de la Seguretat Social que els siguin atribuïdes legalment.

La Confederació Empresarial de Lanzarote és una organització sense ànim de lucre, de caràcter interprofessional i empresarial, constituïda mitjançant la unió de federacions, associacions i societats cooperatives de diverses branques sectorials, com ACELAN, Associació de Centres d’Ensenyament i Formació de Lanzarote; ACEPRO, Associació Canària de Centres de Formació Professional; ASOLAN, Associació d’Empresaris d’Hotels i Apartaments de Lanzarote; AELAN, Associació d’Empresàries de Lanzarote; AETUR, Federació d’Empresaris Turístics de Lanzarote; FEMEPA, Federació d’Empresaris del Metall de la Província de Las Palmas; o el Consell Regulador del Vi.