Natalia Fdez. Laviada, subdirectora de Fraternidad-Muprespa, tras la firma del acuerdo de colaboracion, junto al presidente de la Confederación Empresarial de Lanzarote

Fraternidad-Muprespa e a Confederación Empresarial de Lanzarote asinan un acordo de colaboración

Acordos de colaboración
Autor
Fraternidad-Muprespa
Población
LANZAROTE - Arrecife

Natalia Fdez. Laviada, subdirectora xeral de Prevención, Calidade e Comunicación de Fraternidad-Muprespa, e Francisco Martínez, presidente da Confederación Empresarial de Lanzarote, asinaron o pasado 17 de xaneiro un acordo de colaboración para dar a coñecer, mediante accións de divulgación,  as actividades propias das Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social no ámbito de Lanzarote. No acto tamén estiveron presentes, por parte da Mutua, o director provincial de Fraternidad-Muprespa nas Palmas, Carlos Macho, e Pedro Figueras, director de delegación de Arrecife e, por parte da Confederación, Vicente Stinga, técnico da entidade.

Este acordo de colaboración nace para unir sinerxías na defensa da promoción dos intereses económicos, sociais e de saúde laboral. Tamén ten como finalidade o coñecemento máis activo das prestacións, dereitos e obrigas dos mutualistas.

En virtude deste realizaranse en común actividades como seminarios, cursos, xornadas ou conferencias encamiñadas a divulgar as competencias e funcións que, por lei, teñen asignadas as Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social, como son:

a) A xestión das prestacións económicas e da asistencia sanitaria, incluída a rehabilitación, comprendidas na protección das continxencias do accidente de traballo e a enfermidade profesional da Seguridade Social, así como das actividades de prevención das mesmas continxencias que dispensa a acción protectora.

b) A xestión da prestación económica de incapacidade temporal derivada das continxencias comúns.

c) A xestión das prestacións por Risco durante o Embarazo e a Lactación.

d) A xestión das prestacións económicas por cesamento na actividade dos traballadores por conta propia, nos termos establecidos na Lei 32/2010, do 5 de agosto, pola que se establece un sistema específico de protección por cesamento de actividade dos traballadores autónomos.

e) A xestión das prestacións por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave.

f) As demais actividades da Seguridade Social que lles sexan atribuídas legalmente.

A Confederación Empresarial de Lanzarote é unha organización sen ánimo de lucro, de carácter interprofesional e empresarial, constituída mediante a unión de federacións, asociacións e sociedades cooperativas de diversas ramas sectoriais, como ACELAN, Asociación de Centros de Ensino e formación de Lanzarote, ACEPRO, Asociación Canaria de Centros de Formación Profesional, ASOLAN, Asociación de Empresarios de Hoteis e Apartamentos de Lanzarote, AELAN, Asociación de Empresarias de Lanzarote, AETUR, Federación de Empresarios Turísticos de Lanzarote, FEMEPA, Federación de Empresarios do Metal da Provincia das Palmas ou O Consello Regulador do Viño.