Imagen Noticias

A l’Oficina Digital simplifiquem el tràmit per a la sol·licitud de la prestació CATA.COVID-19

General
Autor
Fraternidad-Muprespa

Fraternidad-Muprespa, a través de la seva Oficina Digital, continua amb el seu procés d’evolució  tecnològica per oferir importants millores en aquest moment tan significatiu, com ara facilitant la sol·licitud de la prestació extraordinària per cessament d’activitat d’autònoms per COVID-19.

A partir d’avui la sol·licitud és molt més fàcil de presentar, ja que s’ofereixen preemplenades bona part de les dades de què disposa la Mútua en els seus sistemes d’informació, incorporant-les automàticament, sempre amb tota la seguretat que exigeix el tractament personal de dades.

Després d’emplenar la resta del formulari de sol·licitud de la prestació, només cal adjuntar una còpia del DNI/NIE i enviar-lo. Immediatament rebreu un justificant de recepció. Les assessories podran fer les sol·licituds en nom de tots els seus clients, amb un procediment encara més simplificat.

Es tracta d’un servei digital que aporta valor, atès que es tracta d’una eina àgil que facilita la sol·licitud de les prestacions i, alhora, aporta eficiència a Fraternidad-Muprespa, ja que permet alleugerir la tramitació de sol·licituds.

És important remarcar que qui ja hagués iniciat la sol·licitud per una altra de les vies ofertes anteriorment no ho ha de tornar a fer a través de l’Oficina Digital.

Quines particularitats té aquesta prestació extraordinària?

Podeu sol·licitar aquesta prestació si la vostra empresa o activitat professional es troba entre les que han quedat suspeses com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma. Per comprovar-ho,  oferim una relació de CNAE (classificació nacional d’activitats econòmiques) de caràcter orientatiu, que podeu consultar aquí.

Això no exclou la possibilitat que, en funció de l’activitat efectivament realitzada pel treballador autònom, aquesta pogués trobar-se entre les activitats suspeses, tot i no aparèixer en aquesta relació.

Us recordem que la vigència d’aquesta prestació, com que té caràcter excepcional, està limitada a un mes a partir de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma, o fins a l’últim dia del mes en què acabi aquest, si es prolonga.

En les circumstàncies actuals, això suposa que es podran presentar sol·licituds de prestacions CATA.COVID-19 fins al proper 31 de maig, sempre que l’acabament de l’estat d’alarma no es prorrogui més enllà del 30 d’abril.