Prevención de riscos laborais

Conxunto de accións levadas a cabo pola empresa, e a o seu propio cargo, orientadas a evitar ou reducir calquera dano que puidesen sufrir os seus traballadores asalariados como consecuencia do traballo (accidentes de traballo, enfermidades profesionais, lesións posturais etc.).