Carcinóxeno laboral

Substancia ou axente químico, físico ou biolóxico cuxa exposición respiratoria, cutánea ou oral produce cancro. Entre as substancias carcinóxenas máis coñecidas no medio laboral destacan o amianto, o benceno, a beta-naftilamina e o cloruro de vinilo.