Como se debe tramitar o pagamento directo por conta allea?

Documentación de identificación persoal

  • Documento Nacional de Identidade (DNI/NIF) ou se é estranxeiro, tarxeta de residencia.

Documentos asociados á baixa (só para Continxencias Comúns)

 

Documentos a achegar polos traballadores por conta allea

Documentación adicional no caso de:

Extinción da relación laboral coa empresa

¿Resultouche útil este contido?
(reset)
¡Grazas polo teu voto!

Puntos: 7