Contaxio

Infección propagada entre persoas, de forma directa ou física (dunha persoa portadora do patóxeno a outra sa) ou indirecta (por contacto cun obxecto contaminado por unha persoa infectada ou por intermediación de elementos como a auga ou o aire).