Corentena

Separación obrigada ou voluntaria dun individuo ou dun número indeterminado de persoas, por considerar que estiveron expostas ao risco dun patóxeno contaxioso, para previr a súa transmisión ao resto da poboación, limitando a súa liberdade de movementos. As persoas separadas poden estar sas ou ser asintomáticas.

Aos individuos que presentan síntomas ou desenvolveron a enfermidade, en lugar da corentena, aplícaselles o método do illamento no seu domicilio, nun centro hospitalario ou nun recinto adecuado, dependendo da perigosidade do axente infeccioso, impedindo o contacto con outras persoas.