Continxencia profesional

Accidente de traballo ou enfermidade profesional.