Invalidez, Morte e Supervivencia

Termos referidos a unha parte da cotización das empresas á Seguridade Social.
A cotización por IMS sumada á cotización por IT (Incapacidade Temporal) supón a cotización total polo concepto de accidentes de traballo e enfermidades profesionais.