ISO

International Organization for Standardization. É a organización de normalización Internacional para o desenvolvemento de normas internacionais. Coñécese por ISO tanto á organización como ás normas establecidas por esta para estandarizar os procesos de produción e control en empresas e organizacións internacionais.