Adhesión

Acto de formalización das coberturas CP, CC e CATA que un traballador autónomo realiza cunha Mutua colaboradora coa Seguridade Social, polo que queda vinculado á entidade en condición de adherido a esta.