Epidemia

Gromo dunha enfermidade contaxiosa que se propaga de forma descontrolada nunha zona xeográfica concreta, que afecta a unha gran parte da súa poboación.