Fraternidad-Muprespa-josé-abascal

Comissió de Prestacions Especials

La Comissió de Prestacions Especials de Fraternidad-Muprespa té a càrrec seu la concessió dels beneficis d'assistència social, a favor dels treballadors de les empreses associades protegits per la Mútua, amb càrrec al fons de prestacions especials. Està constituïda per vuit representants dels empresaris associats i vuit representants dels treballadors de les empreses associades, designats per les centrals sindicals.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 04/10/2019

REPSOL, S.A.

-

ENDESA

Segundo Caeiro Ríos

IBERIA L.A.E. S.A. OPERADORA S. UNIPERSONAL

María Teresa García Menéndez

ADIF (ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS)

Jesús Ángel Díaz Muñoz

RENFE OPERADORA

Jesús Adiego Samper

AENA S.M.E., S.A.

Alejandro Ruiz Duo

AUTOCARES JAVIER MIGUEL MORENO, S.A.

Laura Menor de Miguel

DENIZEN GLOBAL FINANCIAL, S.A.U.

María Begoña Gordo Hernández

IBERIA L.A.E. S.A. OPERADORA S. UNIPERSONAL

Luz Mª Urbán Suárez – CC.OO.

MINISTERIO DE HACIENDA

Francisco José Casado Galán – UGT

REPSOL BUTANO, S.A.

Ángel David Moreno Quilez – UGT

PAÑALON, S.A.

Juan Munera Carretero – CC.OO.

CC.OO. INDUSTRIA

Raquel Márquez Fernández – CC.OO.

ZARA HOME LOGÍSTICA, S.A.

Ana Belén Blázquez Pérez – CC.OO.

TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A., S.M.E., M.P.

Eduardo Herreros Andrés – U.G.T.

SUPLENTS REPRESENTACIÓ TREBALLADORS:

MINISTERIO DE FOMENTO

Salvador Sánchez Sevillano – U.G.T.

CEMEX ESPAÑA OPERACIONES, S.L.

Mario Martínez Pérez – U.G.T.