COMISSIÓ DE CONTROL I SEGUIMENT

La Comissió de control i seguiment de Fraternidad-Muprespa és l'òrgan de participació institucional dels empresaris i treballadors per al control i seguiment de la mútua, com a col•laboradora con la Seguretat Social.

La composició de la comissió, regulada a l'article 37 del Reglament de col•laboració, del 7 de desembre de 1995, es compon d'un màxim de 10 membres. La seva presidència recau en el president de la mútua i la secretaria en el director gerent. Les seves principals atribucions són:

  •     Conèixer les actuacions de la mútua en tot el seu àmbit
  •     Participar en l'elaboració dels pressupostos
  •     Proposar actuacions i mesures que consideri oportunes per al seu desenvolupament com a entitat colaboradora con la Seguretat Social

 

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 19/03/2024

Sr. Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós

MERCEDES-BENZ ESPAÑA, S.A.

En representación del presidente, asiste a las reuniones el vicepresidente de Fraternidad-Muprespa:

Sr. Bartolomé Lora Toro

SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (S.E.P.I.)


Sr. Carlos Aranda Martín

FRATERNIDAD MUPRESPA


Sra. Estrella Soriano Cuervo

RENFE OPERADORA


Sra. Yolanda Casado Martín

IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA, S.A.


Sra. Alicia Fuentes López

LABORATORIOS NORMON


Sr. Ángel Cítores Gil

CC.OO.


Sra. Mª José López Garrido

CC.OO.


Sra. Ana Belén Casado Peñas

CC.OO.


Sr. José Alberto Fernández Jiménez

U.G.T.


Sr. Francisco Casado Galán

U.G.T.

¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Points: 1

You voted ‘up’