Guía del Pacient

En Fraternidad-Muprespa desitgem que el procés assistencial de cadascun dels nostres pacients es resolgui de manera àgil i satisfactòria. Per a això, posem a la seva disposició tots els mitjans tècnics i humans al nostre abast que en facilitin el diagnòstic i un tractament millor.

Amb l'objectiu d'oferir al pacient tota la informació necessària i anticipar la resposta als dubtes que pugui tenir, en relació amb la nostra manera de funcionar i els serveis que té a la seva disposició, hem creat la Guia del pacient.

La Guia del pacient de Fraternidad-Muprespa recull la informació següent:Fraternidad Muprespa Guia del Paciente

 • Els drets i les obligacions a què el pacient es pot acollir i els quals ha de complir basant-se en la Llei 14/1986 general de sanitat i la Llei 41/2002, de 14 novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica.
 • Informació sobre els tràmits que l'afecten quan pateix un accident de treball.
 • Serveis sanitaris:
  • Prestacions sanitàries i rehabilitadores.
  • Reconeixements i proves reglamentàries.
  • Rehabilitació i Unitat de valoració funcional.
  • Centres d'atenció i hospitalaris als quals es pot dirigir.
 • Serveis administratius:
  • Centre Telefònic d'Atenció Permanent.
  • Accés a la informació clínica.
  • Història clínica electrònica i Portal del pacient.
 • Reclamacions, suggeriments i valoracions:
  • Defensor del mutualista.
  • Valoració del servei rebut.
 • Glosario de términos usados entre la Mutua y el paciente.
¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Points: 4

You voted ‘up’