Quantitat a un tant alçat

Prestació econòmica no periòdica, que es paga un sol cop, per les contingències i situacions de necessitat determinades reglamentàriament (lesions permanents no invalidants, incapacitat permanent parcial, indemnització especial a un tant alçat per defuncions a causa d'accidents de treball o malalties professionals, etc.).